Գտնված 6 զինվորերից երկուը ՝ Արսենը և Ռուսլանն են։

1212

Գտնված 6 զինվորերից երկուը ՝ Արսենը և Ռուսլանն են։