Դեղատան աշխատողի մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին, երբ տեսավ թե ինչ են գնում երկու տղա երեխաները

350

Մտնելով դետաղուն երկու տղա երեխաները մոտեցան վաճառողին և խնդրեցին իրենց տալ մեկ տուփ տամպոն:

Դեղատան աշխատողը զարմանքից մի պահ քարացավ, հետո հարցրեց
 

— Դու քանի՞ տարեկան ես:

-Ութ, — վստահ պատասխանեց տղան:

— Լավ, իսկ դու գիտե՞ս դա ինչի համար են օգտագործում, — շարունակեց դեղատան աշխատողը:

— Դա ինձ համար չէ, եղբորս համար է, նա չորս տարեկան է:
— Իսկ նրա ինչի՞ն է պետք;

— Գովազդում ասում են, որ եթե սա օգտագործում ես, կարող ես և լողալ, և թենիս խաղալ և հեծանիվ քշել: Եղբայրս դրանցից ոչ մեկը չի կարողանում անել: